Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

  1. Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DSM Intelligence Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, z którym również można się kontaktować przez adres email kontakt@e-transkryptor.eu.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usług transkrypcji plików audiowizualnych zgodnie z polityką prywatności.
  3. Niepodanie danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości dostępu do platformy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąc od zakończenia umowy.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na dalsze przetwarzanie danych, jeśli istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).